Chang Rai Zuid Oost Azië

Reis- en boekingsvoorwaarden

Stel je eigen rondreis samen

Boekingsvoorwaarden

Boekingskosten

Bij elke reservering worden € 25,- boekingskosten per persoon met een maximum  van € 50,-  in rekening gebracht.

Boekingsbevestiging

Zodra de "stel je eigen reis samen" qua vorm en inhoud definitief is, dien je een boekingsformulier met aanvullende gegevens in te vullen dan wel per e-mail een en ander aan ons te bevestigen. Zodra wij deze gegevens in ons bezit hebben, ontvang je van ons een boekingsbevestiging met daarin de factuur en alle boekingsgegevens. Mocht je onze "ideale" reis boeken dan kom je direct in het boekingsformulier terecht dat je volledig dient in te vullen. Hierna ontvang je van ons de boekingsbevestiging.

ANVR reizigersvoorwaarden

logo ANVRReislust BV (KvK 34336223), waarvan Dagboek Reizen het handelsmerk is, is aangesloten bij de ANVR. Klik op het ANVR logo om ons bedrijfscertificaat in te zien. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik op deze link voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (ANVR-Reisvoorwaarden voor pakketreizen en/of ANVR-Boekingsvoorwaarden voor losse reisdiensten en/of Gekoppeld Reisarrangement Voorwaarden) en overige ANVR-informatie. Lees hier ook de ANVR brochure.

De navolgende bepalingen zijn door Dagboek Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

 • tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de totale reissom;
 • vanaf 56 tot 42 dagen voor vertrek: 35% van de totale reissom;
 • vanaf 42 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de totale reissom;
 • vanaf 28 dagen tot dag van vertrek: 100% van de totale reissom;

Bovenstaande is niet van toepassing op door Dagboek Reizen internationale of lokaal geboekte vluchten. Kosten in geval van annulering zijn hierbij in alle gevallen 100% op het moment van boeking van de reis.

Reizigers dienen direct na boeking een aanbetaling te doen van 25% van de reissom. Internationale tickets als ook lokale tickets dienen direct volledig tew worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor vertrek voldaan te zijn.

stichting garantiefonds reisgelden (sgr)

Logo SGRReislust BV (KvK 34336223), waarvan Dagboek Reizen het handelsmerk is, is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

stichting calamiteitenfonds reizen

Logo Calamiteitenfonds

Reislust BV (KvK 34336223), waarvan Dagboek Reizen het handelsmerk is, is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Vertrekbrief

Ongeveer 2 tot 3 weken voor vertrek ontvang je per email en per post de reisgegevens. Hierin staan alle relevante gegevens nogmaals vermeld, waarvan je op de hoogte dient te zijn voor aanvang van de reis. Deze gegevens omvatten o.a. het vluchtschema, het schema van de reis, relevante telefoon(nood)nummers en overige, belangrijke informatie over de reis.

Wijzigingen in de reisroute

Het kan voorkomen dat de reis die je hebt geboekt dient te worden aangepast. Dit kan gaan om politieke instabilliteit, stakingen of natuurgeweld. Dagboek Reizen zal  in dit geval contact met je opnemen om een nieuwe route vast te stellen. Mocht er na de boeking een wijziging plaatsvinden in het advies van Buitenlandse Zaken (een zogeheten negatief reisadvies) aangaande jouw bestemming dan zorgt Dagboek Reizen voor een kostenloze annulering van de reis en probeert een alternatief voor je te vinden. Dit geldt alleen voor het landarrangement en is niet van toepassing op eventuele geboekte internationale vluchten.

Gebruikersvoorwaarden

Het team van Dagboek Reizen besteedt veel zorg aan de invulling en het onderhoud van deze website. Toch kan het gebeuren dat in de informatie onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van typefouten. De verstrekte reisinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd. De meest recente informatie over de reizen van Dagboek Reizen vind je altijd op de website zelf. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan Dagboek Reizen niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend, en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

 

Reisvoorwaarden

Vaccinaties

Voor de meeste door ons aangeboden reisbestemmingen worden vaccinaties aangeraden of zelfs verplicht. Dagboek Reizen is niet bevoegd om deze medische adviezen aan haar reizigers te verstrekken. Voor de meest actuele informatie verwijzen we u naar uw lokale GGD, de Informatielijn Reizigers (0900-9584) en de website van het Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (www.lcr.nl).

Tegenwoordig hebben de meeste van jullie een erg druk dagelijks bestaan. Het maken van een afspraak met de GGD of ander vaccinatiecentrum is dan ook vaak een tijdrovende zaak. Daarom biedt Dagboek Reizen je ook de mogelijkheid zelf door de huisarts bij jouw thuis te laten vaccineren. Wij werken hiervoor samen met Thuisvaccinatie.nl. Dit landelijk werkend vaccinatiecentrum geeft dus reisadvies en vaccinatie bij jouw thuis (zowel buiten kantorenuren en in de weekenden).  Wil je van deze service gebruik maken? Ga voor het maken van een afspraak naar  www.thuisvaccinatie.nl/aanmelden

Verzekeringen

Iedere deelnemer aan onze reizen is verplicht om een reisverzekering te hebben. Niet verplicht, maar wel sterk aanbevolen is het afsluiten van een annuleringsverzekering. Ga vooraf goed na of alle te ondernemen, risicovolle, activiteiten gedekt worden. Denk hierbij aan snorkelen, duiken, raften, floating, kanoën , jetski, surfen, waterskiën, vlotvaren, parasailing, paragliding, deltavliegen, parachutespringen, ballonvaren, mountainbiking, sand-en snowboarding, canopytour, canyoning, bunjeejumping, speleologie.  Mocht je graag aan een van bovenstaande activiteiten meedoen, check dan vooraf bij uw reisverzekering of dit wel gedekt is, zo niet of je dit eventueel met een extra clausule kunt bijverzekeren.

Gezondheid

Indien je een reis bij Dagboek Reizen wilt boeken dien je over een goede geestelijke en lichamelijke conditie te beschikken. Als je twijfelt of een bepaalde reis voor jou wel geschikt is, neem dan contact met ons op. Indien je een bepaalde ziekte of aandoening hebt, medicijnen gebruikt, slecht ter been bent, een rolstoel gebruikt etc. en dit effect kan hebben op de uitvoer van de reis, dan ben je verplicht dit bij boeking aan ons door te geven.

Reisdocumenten

De vereiste reisdocumenten voor de door jou gekozen bestemming staan beschreven in de uitgebreide reisinformatie van de betreffende reis. Houd er rekening mee dat je paspoort bij de meeste bestemmingen nog 6 maanden geldig dient te zijn bij terugkeer in Nederland. Indien een visum vereist is dan kunnen wij het regelen hiervan uit handen nemen. In samenwerking met het Visumburo wordt het visum dan voor je geregeld. De additionele kosten hiervoor bedragen € 25,- per persoon plus natuurlijk de kosten van het visum zelf. Eventuele portokosten komen tevens voor rekening van de klant.

Met nadruk wijzen wij erop dat het bezitten van het juiste visum jouw eigen verantwoordelijkheid is. Indien je niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dien je zelf bij de ambassade na te gaan welke reisdocumenten je nodig heeft.

Klachten

Dagboek Reizen doet haar uiterste best de reizen zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch kan het voorkomen dat er tijdens je reis onverhoopt zaken zijn die niet aan je verwachting voldoen. Meld dit dan meteen aan de gids, zodat deze indien mogelijk het probleem ter plaatse kan oplossen. Mocht deze oplossing niet naar tevredenheid zijn, dan raden wij je aan de klacht schriftelijk te laten vastleggen met de gids op een klachtenformulier dat hij/zij altijd bij zich heeft. Na terugkomst in Nederland kun je dit formulier dan aan ons opsturen. Het indienen van een klacht na terugkomst van de reis dient  binnen een maand te gebeuren. Klachten die later dan een maand na terugkomst bij Dagboek Reizen worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Better holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor jou bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij je geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur beleeft, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor jou als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen

Wij steunen actief de ANVR en Defence for Children – ECPAT in de bestrijding van kinderuitbuiting in vakantielanden. Wij nodigen jou uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar.

logo van de dont look away camapgne

Waarom op reis met Dagboek?

 • Zeer persoonlijke benadering
 • Unieke ervaringen
 • Diepgaande kennis van bestemmingen
 • Klein en intiem
 • Snel en effectief

Ook bij Dagboek Reizen:

 • Altijd met volledige en actuele kennis van de bestemming
 • Altijd inspirerend en een unieke ervaring
 • Prachtige combinaties met andere bestemmingen

                                                 Travelife Partner logo

Dagboek Reizen committeert zich aan duurzaamheid    

bij Dagboek Reizen zijn wij ons bewust van de belangrijke rol die wij en onze klanten spelen in het beschermen en behouden van de vaak kwetsbare natuurgebieden op onze bestemmingen. Het is mede in onze verantwoording dat de lokale bevolking, de dieren en de natuur met respect behandeld worden.

Sinds de zomer van 2021 zijn wij trotse
Travelife Partner.

Kunnen wij je helpen?

Reizen,

        Mensen ontmoeten,

                                      Ontdekken

Op de thee bij Dagboek Reizen? >>
SGR
ANVR
Calamiteitenfonds
KLM
Tripadvisor
© Dagboekreizen Reis- en Boekingsvoorwaarden - Disclaimer - Copyright - Privacy - Sitemap
Dagboek Reizen maakt gebruik van cookies